title_8198txt image
EN    BG   
 

Из Учредителния акт

"Къща за книги и приключения"

"Къща за книги и приключения" е създадена на 10 февруари 2004 г. от Васил Флоров, Кирил Макаров и Светлана Тихова със статут на юридическо лице с нестопанска цел. За неин председател е избран Васил Флоров.

В учредителния й акт е записано, че ще преследва следните цели:

1. Популяризиране на екстремни спортове, ски алпинизъм, рафтинг, парапланеризъм, спускане с лодки по бързи води, уиндсърфинг, планинско колоездене и трекинг в България;
2. Развитие на дисциплината воден туризъм и спортната дисциплина воден слалом;
3. Усвояване и разпространение на чуждестранния опит и формиране на култура на безопасност при практикуване на посочените спортове по т. 1;
4. Развитие на екотуризма в България;
5. Опознаване и защита на природните богатства, историческите паметници, народни обичаи и традиции, както и подпомагане развитието на туристическия капацитет на общините;
6. Обучение и възпитание в здравословен начин на живот на застрашени и уязвими социални групи;
7. Оъздаване на култура на екологосъобразно поведение.

"Къща за книги и приключения" постига своите цели по нестопански начин като безвъзмездно:

1. Организира и провежда национални състезания по екстремни спортове;
2. Набира награден фонд за учредяване на конкурси и състезания по екстремни спортове;
3. Организира курсове по безопасност при практикуване на екстремните спортове;
4. Организира и провежда дискусии, симпозиуми, срещи и др.
5. Разпространява обучителна литература във връзка с целите на фондацията;

За постигане на своите цели "Къща за книги и приключения" може да се сдружава и членува в организации със сходни цели и дейности.

За осъществяване на своите цели "Къща за книги и приключения" осъществява допълнителна стопанска дейност със следния предмет:

1. Издава и разпространяване срещу заплащане на научна и научно-популярна литература, периодични издания;
2. Организира срещу заплащане походи, комбинирани програми, обучителни курсове в страната и чужбина;
3. Организира срещу заплащане обучителни курсове по водни спортове: рафтинг, каякинг, уиндсърфинг;
4. Осъществява експертна и консултантска дейност срещу заплащане;
5. Организира курсове, семинари срещу заплащане;
6. Извършва преводи и разпространение срещу заплащане на статии и други материали, свързани с постигане на основните цели на фондацията, както и упражняване на права върху интелектуална собственост;
7. Управление на имуществото, когато законът определя приходите от тази дейност като приходи от стопанска дейност;
8. Рекламна дейност;
9. Издателска и Интернет дейности;
10. Други разрешени от закона дейности.